โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ เปิดรับสมัครบุคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปี 2564
ข่าวประกาศ
Page View : 0
เนื้อหาอื่นๆ
ทั้งหมด >>
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำริส่วนพระองค์ในเรื่องการจัดทำฝนหลวง
01 Feb 2021 11:56
โดยต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการปฏิบัติเครื่องมือดนตรี (เครื่องใดเครื่องหนึ่ง)ดังนี้ Clarinet Trumpet หรือ Cornet French Horn หรือ Mellophone Trombone Euphonium หรือ Baritone Tuba หรือ Sousaphone Percussion คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.เป็นชาย สถานภาพ โสด อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี และไม่เกิน 18 ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ(นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 คือ ผู้ที่เกิดในปี พ.ศ.2546-2549) การรับสมัคร 1.สมัครทางออนไลน์ได้ที่ https://rtafband.thaijobjob.com ระบบจะทำการเปิดรับสมัคร ในระหว่างวันที่ 14 ธ.ค.63 - 29 ม.ค.64 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 2.สามารถมาสมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ในวันที่ 25 - 29 ม.ค.64 ในเวลาราชการ (ผ่านทางระบบโดยมีเจ้าหน้าที่แนะนำ) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rtafband.com หรือ facebook.com/โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ Id line : @rtafsm
09 Dec 2020 13:42
พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรทหารดุริยางค์ขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๖๓
29 Sep 2020 11:26
กองทัพอากาศเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศประจำปี 63
13 Dec 2019 10:37
https://imslp.org/wiki/Main_Page
คลังโน้ตเพลง IMSLP