ข่าวประกาศ
รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักแสดง

รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักแสดง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีกองดนตรีกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน


* กรุณาอ่านรายละเอียดต่างๆให้ถี่ถ้วน *
* ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ด้านล่างของกระทู้นี้ *  

 

File Name : ข่าวประกาศ.pdf
File size :252.87 KB
File Name : ใบสมัคร.pdf
File size :161.95 KB
File Name : เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร.pdf
File size :116.43 KB
Page View : 657
เนื้อหาอื่นๆ
ทั้งหมด >>
กองทัพอากาศเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน เข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศประจำปี 63
13 Dec 2019 10:37
รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง นักแสดง
04 Dec 2019 16:04
22 Nov 2019 13:49
กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน มีความยินดีเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติ พิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์
15 Nov 2019 10:23
https://imslp.org/wiki/Main_Page
คลังโน้ตเพลง IMSLP