พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ซ่อมเครื่องดุริยางค์ขั้นพื้นฐาน
15 Feb 2019 11:38
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาควิชาปฏิบัติและสอบข้อเขียนของบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2562
07 Feb 2019 10:13
09 Jan 2019 10:04
ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ การทดสอบวัดระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ สำหรับข้าราชการชั้นยศ จ.อ.ที่จะปรับเลื่อนชั้นยศ เป็น พ.อ.ต. ในวาระ เม.ย.๖๒
19 Dec 2018 10:29
26 Nov 2018 11:44
ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการดุริยางค์ ประจำปีงบประมาณ ๖๒ ครั้งที่ ๑ หน่วย บน.๕๖,บน.๗,บน.๕ และ รร.การบิน ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ พ.ย.๖๑
19 Nov 2018 10:06
นาวาอากาศเอก เอกศักดิ์ เทภาสิต ผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ทำพิธีส่งมอบหน้าที่และการบังคับบัญชา "ผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน" ให้แก่ นาวาอากาศเอก มณเฑียร หมีโชติ ผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน (ท่านใหม่) โดยมี นายทหารชั้นผ
02 Oct 2018 15:05
03 Jul 2018 13:08